Oplossing speelopgave Oehoe

De oplossing van speelopgave Oehoe vind je hieronder.

De speelopgave:

Het spel Oehoe vind je op de pagina Gideon-Spellen. De puzzelvraag luidt: Leg 12 munten op rij, zonder duo, zó dat je met dobbelworp 3 in één beurt alle munten kunt pakken. Doe dit ook voor kortere rijen munten.

De oplossing van speelopgave Oehoe:

Hieronder een oplossing (er zijn verschillende oplossingen mogelijk) voor de complete rij van 12. Knap als je zelf een oplossing gevonden hebt! En het is handig als je tijdens een partijtje Oehoe, wanneer je aan de beurt bent,  zoiets ziet! Ook bijvoorbeeld in één beurt 3 of 4 munten pakken is al mooi!

De eerste stap is, dat je twee munten van plaats wisselt. Het zijn er dus twee die op afstand 3 van elkaar liggen, want 3 heb je gedobbeld. Deze wisseling is aangegeven met de twee pijlen die van situatie 1 naar situatie 2 wijzen.

In de daarop volgende stappen neem je steeds één munt weg; dat is dus een munt van een duo. Dit is aangegeven met een kruis. Aansluitend moet je de ontstane lege plaats vullen met een munt van een buitenkant. Bij de munt staat een pijl getekend; die loopt dus naar de volgende situatie.

Tenslotte staan er, in situatie 11, drie kruisen, bij de munten die je nog op het eind mag wegpakken.

En zodoende heb je gewonnen!

oplossing puzzel oehoe

 

 

Schoonheidsfoutje in de spelregels

Als je zover gekomen bent, dan zag je misschien ook een schoonheidsfoutje in de spelregels.

Bij Einde en winnaar staat: ‘A. De beurten stoppen als na een beurt de rij 3 of minder munten bevat’. Het vetgedrukte gedeelte is overgebleven uit een eerder spelontwerp; bij een herdruk wordt het weggelaten.

Want steeds wordt een munt gepakt uit een duo van dezelfde vogels; per vogelsoort gebeurt dat 3 keer, tot er bij die derde keer één losse munt van een duo overblijft. Drie vogelsoorten, dus 3 munten blijven over: 1 ekster, 1 roodborstje en 1 oehoe.

 

Algemene voorwaarden: deel van de opbrengst gaat naar JCLN

Onze winst gaat naar stichting JCLN: jongeren krijgen daar extra kansen!