Algemene voorwaarden

Ook als spellenbedrijf spelen wij fair play! Daar horen deze algemene voorwaarden bij. Ze zijn gebaseerd op de Nederlandse wet. Als ze daar van af mochten wijken, dan is die wet bepalend.

1. Aanbiedingen en prijzen

TienminSpellen.nl biedt spellen aan van eigen ontwerp; en themavarianten daarvan als maatwerk; dit laatste steeds op basis van een overeenkomst.

Wij vermelden alle prijzen in euro’s, incl. btw (tarief 21%) en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden; als ze ingaan na betaling van een bestelling, dan zijn ze op die bestelling niet van toepassing.

Hieronder een voorbeeld van een spel en een themavariant daarvan:

Luciferdoosspelletje Apenkolder als voorbeeld bij de Algemene voorwaarden     Luciferdoosspelletje Klantenkolder als voorbeeld bij de Algemene voorwaarden

2. Algemene voorwaarden m.b.t. bestelling, betaling en verzending

Als je bestelt, stem je in met deze Algemene voorwaarden.

Winkels ontvangen van een bestelling eerst orderbevestiging; daarna volgt de bestelling, met de factuur. De factuur dient men binnen 30 dagen te betalen.

Andere klanten ontvangen van hun bestelling eerst een factuur, met gegevens voor betaling. Van de betaling sturen wij een bevestiging; daarin vermelden wij ook de verwachte levertijd. Vervolgens verzenden wij de spellen.

Als je een themavariant bestelt, betaal je in twee gedeelten. Eerst gaan we een overeenkomst aan. Als we die hebben vastgesteld, doe je een aanbetaling van 25%. Enige tijd daarna wordt het ontwerp opgeleverd, met een presentexemplaar. Maximaal 4 weken daarna verzenden wij je eerste bestelling van spellen. Tenslotte betaal je de resterende 75%. Zie voor meer details de pagina Relatiegeschenken-op-maat.

Verzending van bestellingen is mogelijk naar adressen binnen en buiten NL. De pagina’s Bestellen en Bestellen door winkels geven info over de verzendkosten.

3. Algemene voorwaarden m.b.t. annulering en klachten

TienminSpellen.nl heeft bij overmacht het recht om een bestelling te annuleren. Dit kan tot vier weken nadat je de bestelling hebt ingediend. Je krijgt in dat geval bericht met opgave van de redenen. Anderzijds: als een bestelling vier weken na de toegezegde datum nog niet is afgeleverd, dan heb je als klant het recht om deze te annuleren. Bij een annulering ontvang je het betreffende bedrag, voor zover dat is betaald, terug; daarnaast is er geen recht op schadevergoeding.

Eventuele klachten over het transport, bijvoorbeeld over beschadiging, kun je indienen bij het transportbedrijf, PostNL. Maar informeer s.v.p. dan ook TienminSpellen.nl daarover.

Overige klachten over een bestelling kun je tot twee weken na ontvangst ervan indienen bij TienminSpellen.nl. Gebruik daarvoor het contactformulier op de pagina Contact.

TienminSpellen.nl handelt klachten in redelijkheid af, in lijn met deze Algemene voorwaarden.

Retournering van producten kan uitsluitend na schriftelijke toestemming van TienminSpellen.nl. Deze toestemming krijg je slechts als we samen constateren dat TienminSpellen.nl verantwoordelijk is voor een tekortkoming ervan. Stuur in dat geval de producten goed verpakt en gefrankeerd aan TienminSpellen.nl, op het adres vermeld op de factuur; binnen 2 weken betalen wij je dan de verzendkosten terug.

4. Auteursrecht

Onze spellen en themavarianten zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn ons eigendom, tenzij wij schriftelijk deze rechten hebben overgedragen. Dit geldt ook voor onderscheidende spelkenmerken.

5. Privacy-beleid

Ons privacy-beleid is gebaseerd op de AVG. Het beleid is als volgt:

Wij bewaren van onze klanten alleen naam, postadres, e-mailadres en onze communicatie over producten en bestellingen.; in een afgeschermde omgeving. Niets hiervan communiceren wij met derden, tenzij met de klant anders is overeengekomen.  Bovendien bewaren wij de informatie niet langer dan belastingtechnisch vereist is.

 

Algemene voorwaarden: deel van de opbrengst gaat naar JCLN

 

Een deel van de opbrengst gaat naar stichting JCLN: jongeren krijgen daar extra kansen!