Algemene voorwaarden

Ook als spellenbedrijf spelen wij fair play! Daar horen deze algemene voorwaarden bij. Ze zijn gebaseerd op de Nederlandse wet. Als ze daar van af mochten wijken, dan is die wet bepalend.

1. Aanbiedingen en prijzen

TienminSpellen.nl biedt zelfontworpen spellen aan en themavarianten daarvan. Een themavariant is maatwerk; daarom ontwerpen we die op basis van een overeenkomst en we leveren daarna de bestelde exemplaren.

Wij vermelden alle prijzen in euro’s, incl. btw (tarief 21%) en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden; als ze ingaan na betaling van een bestelling, dan zijn ze op die bestelling niet van toepassing.

Hieronder een voorbeeld van een spel en een themavariant daarvan:

Luciferdoosspelletje Apenkolder als voorbeeld bij de Algemene voorwaarden     Luciferdoosspelletje Klantenkolder als voorbeeld bij de Algemene voorwaarden

2. Algemene voorwaarden m.b.t. bestelling, betaling en verzending

Als je bestelt, stem je in met deze Algemene voorwaarden.

Winkels ontvangen van een bestelling eerst orderbevestiging; daarna volgt de bestelling met daarbij de factuur. De factuur dient men binnen 30 dagen te betalen.

Andere klanten die bestellen ontvangen eerst een factuur, met gegevens voor de betaling. Van betaling sturen wij een bevestiging; daarin vermelden wij ook de verwachte levertijd. Vervolgens verzenden wij de spellen.

Als je een themavariant bestelt, betaal je in twee gedeelten. Eerst gaan we een overeenkomst aan. Als we die hebben vastgesteld, doe je een aanbetaling van 25%. Enige tijd daarna wordt het ontwerp opgeleverd, met een presentexemplaar. Maximaal 4 weken daarna verzenden wij je eerste bestelling van spellen. Tenslotte betaal je de resterende 75%. Zie voor meer details de pagina Spel-op-maat.

Verzending van bestellingen is mogelijk naar adressen binnen en buiten NL. De pagina Bestellen geeft info over de verzendkosten.

3. Algemene voorwaarden m.b.t. annulering en klachten

TienminSpellen.nl heeft bij overmacht het recht om een bestelling te annuleren. Dit kan tot vier weken nadat je de bestelling hebt ingediend. Je krijgt in dat geval bericht met opgave van de redenen. Anderzijds: als een bestelling vier weken na de toegezegde datum nog niet is afgeleverd, dan heb je als klant het recht om deze te annuleren. Bij een annulering ontvang je het betreffende bedrag, voor zover dat is betaald, terug; daarnaast is er geen recht op schadevergoeding.

Eventuele klachten over het transport, bijvoorbeeld over beschadiging, kun je indienen bij het transportbedrijf, PostNL. Maar informeer s.v.p. dan ook TienminSpellen.nl daarover.

Overige klachten over een bestelling kun je tot twee weken na ontvangst ervan indienen bij TienminSpellen.nl. Gebruik daarvoor het contactformulier op de pagina Contact.

TienminSpellen.nl handelt klachten in redelijkheid af, in lijn met deze Algemene voorwaarden.

Retournering van een bestelling of een deel daarvan kan uitsluitend na schriftelijke toestemming van TienminSpellen.nl. Deze toestemming krijg je slechts als we samen constateren dat TienminSpellen.nl verantwoordelijk is voor de tekortkoming. Stuur in dat geval de betreffende producten goed verpakt en gefrankeerd aan TienminSpellen.nl, op het adres dat vermeld is op de factuur; binnen 2 weken betalen wij je de verzendkosten terug.

4. Auteursrecht

De spellen en themavarianten die wij aanbieden zijn het auteursrechtelijk eigendom van TienminSpellen.nl en als zodanig beschermd, tenzij wij schriftelijk deze rechten hebben overgedragen. Dit geldt ook voor kenmerkende speelpatronen die in de spelregels zijn vastgelegd.

5. Privacy-beleid

Ons privacy-beleid is gebaseerd op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het beleid is als volgt:

Wij bewaren alleen gegevens van personen en organisaties waarmee wij als bedrijf contact hebben. En dan uitsluitend naam, postadres, e-mailadres en onze communicatie over producten en bestellingen. Voorts is deze info geplaatst in een afgeschermde omgeving. Niets hiervan communiceren wij met derden, tenzij wij met de betreffende persoon of organisatie anders zijn overeengekomen.  Bovendien bewaren wij de informatie niet langer dan belastingtechnisch vereist is.