0 OntwerpKlad

1. Aanbiedingen en prijzen

TienminSpellen.nl biedt twee typen producten aan, namelijk zelfontworpen spellen en thema-varianten daarvan. Een thema-variant is maatwerk. Daarom ontwerpen we die op basis van een overeenkomst en leveren we daarna het bestelde aantal exemplaren.

Bij alle producten staan de prijzen in euro’s, incl. btw (tarief 21%) en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Wijzigingen die ingaan na betaling van een bestelling, zijn op die bestelling niet van toepassing.

2. Bestelling, betaling en verzending

Bij het doen van een bestelling stem je in met deze Algemene voorwaarden. Na indienen van de bestelling ontvang je een factuur, met gegevens voor de betaling. Je dient vóór verzending de bestelling te betalen. Van je betaling krijg je een bevestiging, met vermelding van de verwachte levertijd. Omdat het bij thema-varianten om grotere bedragen gaat, hoef je die niet compleet vooraf te betalen. Je doet een aanbetaling van 25% en de rest betaal je na ontvangst van de spellen. Ook hier krijg je van elke betaling een bevestiging.

Verzending van bestellingen is mogelijk naar adressen binnen en buiten NL. De pagina “Bestellen” geeft info over de verzendkosten.

3. Annulering en klachten

TienminSpellen.nl heeft tot vier weken nadat je de bestelling hebt ingediend het recht om deze te annuleren, met opgave van redenen. Bijvoorbeeld overmacht of een misverstand kan een reden zijn. Anderzijds heb je als klant het recht om een bestelling te annuleren als die vier weken na je betaling nog niet is afgeleverd. Bij annulering van een bestelling door TienminSpellen.nl of door jou, ontvangt je het betreffende bedrag, voor zover dat is betaald, terug; daarnaast is er geen recht op schadevergoeding.

Voor eventuele klachten over beschadiging of vertraging van bestellingen moet je zijn bij PostNL. Want dat bedrijf is voor een correcte verzending verantwoordelijk, mits TienminSpellen.nl de zending in goede orde bij het bedrijf aanleverde. TienminSpellen.nl wordt in dat geval graag door jou over die klachten geïnformeerd.

Overige klachten over een bestelling kun je tot twee weken na ontvangst ervan indienen bij TienminSpellen.nl. Gebruik daarvoor het contactformulier op de pagina “Contact” in het hoofdmenu.

TienminSpellen.nl handelt klachten in redelijkheid af, met inachtneming van deze Algemene voorwaarden.

Retournering van een bestelling of van een deel daarvan kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van TienminSpellen.nl; deze toestemming krijg je slechts als via een klachtenafhandeling blijkt dat TienminSpellen.nl verantwoordelijk is voor een fout of tekortkoming met betrekking tot de bestelling.  Je dient in dit geval de betreffende producten goed verpakt en gefrankeerd te zenden aan TienminSpellen.nl, op het adres dat vermeld is op de factuur. Je ontvangt dan binnen twee weken de betreffende betaling en de verzendkosten retour.

4. Auteursrecht

Alle door TienminSpellen.nl ontwikkelde spellen en spelconcepten, met uitzondering van spellen en spelconcepten waarover met TienminSpellen.nl schriftelijk anders is overeengekomen, zijn het auteursrechtelijk eigendom van TienminSpellen.nl en zijn  gedeponeerd bij www.ccproof.nl.

Zonder schriftelijke overeenkomst met TienminSpellen.nl is het niet toegestaan om enig door TienminSpellen.nl ontworpen spel of spelconcept of karakteristiek aspect daarvan digitaal of fysiek te reproduceren voor commercieel gebruik.

5. Privacy-beleid

Van personen en organisaties die ons hebben gecontacteerd bewaren wij, in een afgeschermde omgeving, uitsluitend naam, postadres en e-mailadres en onze onderlinge communicatie over producten, bestellingen en betalingen. Niets van deze informatie communiceren wij met derden, tenzij wij met de betreffende persoon of organisatie schriftelijk of per e-mail anders zijn overeengekomen.  Wij bewaren de informatie niet langer dan belastingtechnisch vereist is.